©2018 by Ante

  • Facebook

Групите по английски език се организират както през седмицата, така и през събота и неделя. Курсовете са интензивни и полуинтензивни за всяко ниво.

Групите по немски език се организират както през седмицата, така и през събота и неделя. Курсовете са интензивни и полуинтензивни за всяко ниво.